Strona główna

Duynie prowadzi odpowiedzialne i zrównoważone dostawy pasz dla zwierząt hodowlanych na całym świecie. Są to pasze dla zwierząt hodowlanych na bazie produktów równoległych. Te produkty równoległe stanowią część produktów wytwarzanych przez przemysł spożywczy, przemysł napojów oraz przemysł paliw biologicznych. W trakcie procesu przetwarzania rozmaitych owoców, warzyw i płodów rolnych na nasze ulubione artykuły żywnościowe i napoje wytwarzane są także produkty równoległe.

Ten całkowity proces produkcyjny jest kontrolowany i doglądany w celu osiągnięcia gwarancji, że produkty równoległe, które trafią do Waszego gospodarstwa rolnego, są bezpieczne, mają jak najwyższą jakość oraz stanowią dobre źródło składników odżywczych.

Nasza firma Duynie jest ekspertem w dziedzinie produktów równoległych, jako że wykorzystujemy je już od roku 1968. Jesteśmy dumni z naszej współpracy z tysiącami gospodarstw rolnych w całej Europie, którym pomagamy stosować te pasze dla zwierząt hodowlanych w celu poprawy produkcji oraz obniżenia całkowitych kosztów paszy. Współpraca z Duynie zagwarantuje Wam i Waszemu gospodarstwu rolnemu wsparcie w zakresie wszelkich aspektów żywienia. Pomożemy Wam znaleźć najlepszą dzienną dawkę żywieniową dla Waszych zwierząt, a także wprowadzić nowe, innowacyjne i zrównoważone sposoby żywienia. 
 

Koncepcja silosów firmy Duynie

Duynie oferuje gospodarstwom rolnym wsparcie w postaci rozwiązań w zakresie składowania oraz pomocy w dziedzinie żywienia. Firma Duynie będzie umieszczać w gospodarstwach rolnych w Polsce silosy, aby pomóc im składować i wykorzystywać płynne produkty, co przyczyni się do poprawy wydajności oraz obniżenia kosztów żywienia.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji można się skontaktować z naszym zespołem: info@duynie.pl

T: 71 881 12 00

Bydło mleczne

Trzoda chlewna