Corn Syrup

Płynny, Energia, Bydło mleczne, Bydło mięsne, Białko

Opis

Syrop wytwarzany jest podczas produkcji alkoholu z płynnej skrobi kukurydzianej. Skrobia zostaje przekształcona w alkohol przy pomocy mikroorganizmów. Po oddzieleniu alkoholu tworzy się syrop: płynny, brązowy i bogaty w białko produkt.

Charakterystyka

Syrop charakteryzuje się wysoką zawartością białka. Część tego białka stanowi białko niepodlegające rozkładowi w żwaczu i trawione bezpośrednio w jelicie cienkim. Skutkuje to wysoką zawartością białka DVE (białko tzw. „chronione”- trawione w jelicie). Wysoka zawartość białka DVE stymuluje wytwarzanie mleka i białek mleka. Część tego białka pochodzi z drożdży, które są wykorzystywane w procesie fermentacji.  Skutkuje to powstaniem białka zbudowanego z aminokwasów cechujących się bardzo wysoką jakością. Taka charakterystyka sprawia, że syrop stanowi korzystną alternatywę w porównaniu z bardziej kosztownymi źródłami białka, na przykład śrutą sojową.

Ponadto, syrop cechuje się bardzo dobrą strawnością i zawiera glicerynę. Te dwie cechy decydują o jego wysokiej wartości energetycznej. Dlatego, oprócz źródeł białka może on również zastępować źródła energii, takie jak pszenica i kukurydza. Dzięki wysokiej wartości energetycznej syrop pomaga zapobiegać ujemnemu bilansowi energetycznemu podczas wczesnej laktacji, stymuluje wytwarzanie mleka u bydła mlecznego oraz wzrost przyrostów dobowych u bydła mięsnego.

W związku z wyższa zawartością procentową suchej masy w dawce, po dodaniu do niej syropu oraz ze względu na to, że jest on nieco lepki, elementy składowe suchej paszy lepiej łączą się z paszą objętościową. Dzięki temu krowy mają mniejszą możliwość wybierania składników paszy suchej bogatych w energię. W rezultacie ryzyko zbyt niskiego poziomu pH w żwaczu zostaje ograniczone, co zmniejsza ryzyko wystąpienia kwasicy żwacza i poprawia nie tylko jego pracę, ale również strawność samej paszy. Dodatkowo krowy o niższej hierarchii w stadzie będą jadły tyle samo, co krowy dominujące (które jedzą jako pierwsze po podaniu paszy), a wszystkie krowy otrzymają taką samą, prawidłowo obliczoną dawkę żywieniową.

Porady dotyczące przechowywania, zastosowania i okresu trwałości

Syrop należy przechowywać w pionowo usytuowanym, kwasoodpornym i wyposażonym w mieszadło silosie o pojemności 50 m3. Jeżeli produkt nie będzie mieszany, należy liczyć się ze zróżnicowaniem w zakresie jego suchej masy. Zaleca się przemieszanie produktu przed każdym karmieniem, aby zapewnić jednorodność jego konsystencji. Należy zadbać o odpowiednie połączenie pomiędzy silosem i ciężarówką oraz prawidłowe oznaczenie silosu, aby zapobiec nieprawidłowościom podczas rozładunku. Aby uniknąć utraty suchej masy podczas przechowywania, należy oczyścić silos przed każdą dostawą. Przy zastosowaniu się do powyższych wskazówek, przydatność syropu do spożycia wynosi 3 miesiące.

Specyfikacja Techniczna

Sucha masa
300 g
Białko surowe
202 g
Tłuszcz surowy
109 g
Włókno surowe
11 g
Popiół surowy
171 g
Skrobia
41 g
Cukier
66 g
Kwas mlekowy
57 g
Wapń (Ca)
2,0 g
Fosfor (P)
12,5 g
Magnez (Mg)
6,3 g
Sód (Na)
14,7 g
Potas (K)
55,9 g
Chlor (Cl)
9,5 g
VEM
1196
VEVI
1330
DVE 2007
93 g
OEB 2007
68 g
OEB2 2007
44 g
FOSp
434 g
FOSp2/FOSp
0,56
MEr
12,89 MJ
NEL
8,56 MJ
nXP
177 g
UDP
37
RNB
5 g
MEr (INRA)
13,22 MJ
NEL (INRA)
8,9
UFL
1,18
UFV
1,18
PDIA
75
PDIE
126 g
PDIN
143 g

Najnowsza Zmiana 05-05-2021

Powyższe dane są wartościami uśrednionymi. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w składzie produktu.

Korzystamy z plików cookie w celach funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych, aby zagwarantować właściwe funkcjonowanie naszej strony oraz zwiększyć jej przyjazność dla użytkownika. Polityka dotycząca plików cookie dostępna jest tutaj.