Certyfikaty


Firma Duynie Feed Poland posiada certyfikat GMP+ FSA. System certyfikacji GMP+ FSA opiera się na solidnym systemie kontroli jakości. Produkty posiadające certyfikat GMP+ FSA są przedmiotem regularnego pobierania próbek i analizy pod kątem spełniania wymogów dotyczących poziomu zanieczyszczeń.  

Fundamentem dążenia do zapewnienia odpowiedniej jakości jest prawidłowa organizacja.