Reklamacje

Oczywistym jest, że ubolewamy nad wszelkimi reklamacjami, ale postrzegamy je również, jako okazję do podnoszenia jakości naszych usług. Dlatego przykładamy dużą wagę do sprawnej i szybkiej obsługi składanych reklamacji. Aby pomóc nam w takiej obsłudze reklamacji, prosimy o postępowanie w następujący sposób:
  • W odniesieniu do wszystkich reklamacji prosimy o kontakt z lokalnym Kierownikiem ds. Sprzedaży.
  • Reklamacje należy składać niezwłocznie, ale nie później, niż w terminie 8 dni od dnia dostawy.
  • Do reklamacji należy załączyć możliwie obszerny materiał dowodowy (np. zdjęcia) wraz z wymaganymi informacjami (numer serii dostawy, datę dostawy, nazwę klienta).
  • Ponowną analizę można przeprowadzić wyłącznie w oparciu o próbkę pobraną z dostawy.

 

Korzystamy z plików cookie w celach funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych, aby zagwarantować właściwe funkcjonowanie naszej strony oraz zwiększyć jej przyjazność dla użytkownika. Polityka dotycząca plików cookie dostępna jest tutaj.