Polityka prywatności

PDF - Polityka prywatności ​

Spółdzielnia Koninklijke Cosun U.A., która obejmuje również spółki należące do jej grupy ("Cosun"), uważa za ważne prywatność i ochronę danych klientów i osób odwiedzających, którzy zapoznają się z informacjami za pośrednictwem strony internetowej. W związku z tym firma Cosun podjęła niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych, a także stosuje się do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wszystkie dane zbierane przez Cosun w celu dostarczenia Państwu naszych produktów lub usług są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), które obowiązuje w całej UE od 25 maja 2018 roku.

Za pomocą niniejszej Polityki prywatności chcemy przekazać Państwu, jakie dane osobowe przetwarza Cosun i co się z nimi dzieje. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych przez Cosun lub w jego imieniu i informuje o naszej polityce prywatności oraz technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa, dotyczących danych osobowych, które możemy gromadzić podczas korzystania ze stron internetowych Cosun lub podczas innych kontaktów z Cosun. Od czasu do czasu niniejsza Polityka prywatności może zostać zmieniana. Wszelkie zmiany publikujemy na niniejszej stronie internetowej, więc prosimy o regularne odwiedzanie jej w celu zapoznania się z najnowszą wersją naszej Polityki prywatności.

1. Jakie dane osobowe zbieramy?

Podczas korzystania ze stron internetowych Cosun możemy zbierać od Państwa różne dane osobowe. Informacje te mogą podać nam Państwo sami, na przykład zapisując się do naszego biuletynu, odpowiadając na ofertę pracy zamieszczoną na stronie internetowej lub kontaktując się z nami z jakiegokolwiek innego powodu. Dane generowane podczas korzystania z witryny mogą być również zbierane automatycznie.

Dane osobowe, które możemy od Państwa zbierać to m.in: imię i nazwisko, tytuł, płeć, data urodzenia, obywatelstwo, kraj zamieszkania, dane kontaktowe (takie jak adres, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, numer faksu, informacje administracyjne i/lub finansowe, zainteresowania lub preferencje, które Państwo podają, informacje biznesowe (takie jak stanowisko, pracodawca lub zleceniodawca, lub informacje dotyczące umowy) oraz informacje o Państwa wizycie na stronie internetowej (takie jak adres IP, dostawca, długość wizyty, strony otwarte na stronie internetowej). Możemy również uzyskiwać od Państwa pewne dane osobowe za pomocą plików cookies. Cookies to pliki tekstowe, które przeglądarka "zapamiętuje" i przechowuje na Państwa komputerze na żądanie strony internetowej. Za pomocą plików cookies, w funkcji przypomnienia, strona może zapamiętać pewne informacje, aby nie trzeba było ich ponownie wpisywać.

2. Dlaczego gromadzimy Państwa dane osobowe? 

Gromadzimy Państwa dane osobowe przede wszystkim do celów zwykłej działalności Cosun. Jako spółdzielnia utrzymujemy kontakt z naszymi członkami i kupujemy ich produkty. Ponadto, możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do celów sprzedaży naszych produktów i świadczenia usług, w tym do celów finansowych związanych z nimi. Możemy również wykorzystywać Państwa dane do informowania i utrzymywania z relacji z Państwem. Państwa dane zostaną również wykorzystane do wewnętrznych analiz odwiedzających w celu dalszej optymalizacji strony internetowej. Państwa dane osobowe mogą być również niezbędne dla naszej wewnętrznej administracji, dla celów HR, kontroli księgowości i w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów wymienionych i opisanych powyżej lub do celów z nimi zgodnych. Cosun gromadzi Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub dlatego, że dane te są niezbędne do zawarcia umowy, lub ponieważ ma w tym uzasadniony interes, o czym mowa w niniejszej Polityce prywatności, lub dlatego, że jest do tego prawnie zobowiązany.

3. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych? 

Państwa dane będą wykorzystywane tylko w niezbędnym zakresie i tylko przez pracowników lub inny personel wyznaczony przez Cosun dla lub w imieniu Cosun. Dotyczy to również pracowników wszystkich spółek należących do grupy lub stron trzecich, o ile strony te działają w imieniu Cosun w celach określonych przez Cosun. Cosun wymaga od tych osób trzecich podjęcia równie rygorystycznych środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych. Jeśli chodzi o przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ("EOG"), spełnione są wymogi prawne w tym zakresie. Poza udostępnianiem danych osobowych wyżej wymienionym osobom trzecim, Cosun nie udostępnia ich innym osobom trzecim, chyba że jest to konieczne w celu wypełnienia zobowiązań ustawowych.

4. W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe? 

Cosun podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, utratą, usunięciem, ujawnieniem i wykorzystaniem oraz w celu zagwarantowania dokładności i integralności danych osobowych. Środki te podlegają regularnym przeglądom i, w razie konieczności, aktualizacji.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Cosun przechowuje Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli Cosun przetwarza dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo w każdej chwili cofnąć tę zgodę. Na przykład, wszelkie dane osobowe przekazane nam przez użytkownika w celu zapisania się do naszego biuletynu zostaną usunięte po wycofaniu zgody. Dane przekazane nam przez Państwa w celu uzyskania od nas informacji (na przykład wniosek o raport roczny lub inny dokument) zostaną przez nas wykorzystane jednorazowo w celu realizacji Państwa wniosku o udzielenie informacji. Do celów statystycznych Cosun może przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy okres czasu, niż jest to bezwzględnie konieczne. W takim przypadku Cosun podejmie dodatkowe środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować zasadę minimalnego przetwarzania danych.

6. Jak mogą Państwo dochodzić swoich praw?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Cosun lub w celu uzyskania dostępu do danych osobowych, które Cosun przetwarzał, udostępnił, usuwał, poprawił, zmienił, nie zgodził się przetwarzać lub, w oczekiwaniu na takie wnioski, powołał się na swoje prawo do ograniczenia, można skontaktować się z Cosun, korzystając z poniższych danych kontaktowych. Cosun odpowie na Państwa zapytanie w ciągu jednego miesiąca.

Jeśli zapisali się już Państwo do otrzymywania naszego biuletynu, ale nie chcą już otrzymywać od nas wiadomości e-mail, mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji klikając w link znajdujący się w biuletynie. Jeśli mają Państwo zastrzeżenia odnośnie przetwarzania danych osobowych przez Cosun lub w jego imieniu mogą Państwo złożyć skargę do Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Linki do innych stron internetowych 

Nasza strona internetowa zawiera zarówno linki do stron internetowych spółek z grupy kapitałowej, jak i do stron internetowych nie należących do Cosun. Strony internetowe spółek z grupy kapitałowej mogą zawierać inne, specyficzne warunki ochrony prywatności. Ponadto zewnętrzne strony internetowe niebędące stronami internetowymi Cosun mogą stosować inne zasady ochrony prywatności. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za monitorowanie i weryfikowanie przed udostępnieniem jakichkolwiek informacji na tych stronach. Cosun nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony  rywatności mające zastosowanie do zewnętrznych witryn internetowych.

Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics do przeprowadzania analiz. Jest to usługa świadczona przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa plików "cookies". Informacje o korzystaniu przez Państwa z niniejszej strony internetowej (w tym Państwa adres IP) gromadzone za pośrednictwem plików cookies będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. Google przestrzega zasad ochrony prywatności określonych w amerykańskiej umowie "Safe Harbor" i jest zarejestrowany w programie "Safe Harbor" ministerstwo ds. handlu Stanów Zjednoczonych. Google korzysta z tych informacji w celu przeprowadzania analiz korzystania z witryny przez Państwa, tworzenia dla nas raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia nam innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google nigdy nie będzie łączył Państwa adresu IP z innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. Google Analytics został tak skonfigurowany, aby usuwał ostatnią część adresów IP odwiedzających naszą stronę internetową. Dane te są anonimowe, więc nigdy nie wchodzimy w posiadanie danych, z którymi moglibyśmy Państwa zidentyfikować. Google może również przekazywać te anonimowe dane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli te osoby trzecie przetwarzają dane na zlecenie Google. Jeśli nie chcą Państwo, aby informacje o Państwa wizycie na naszej stronie internetowej były przekazywane do Google Analytics, mogą Państwo zainstalować dodatek "Opt-out Browser Add-on" dla swojej przeglądarki.

8. Zmiany i kontakt 

Jeśli Cosun wprowadzi zmiany w swoich zasadach monitorowania prywatności i informacji, zostaną Państwo o tym poinformowani. O wszelkich zmianach w tym zakresie poinformujemy na tej stronie. Jeśli zmienimy niniejszą politykę, poinformujemy o tym poprzez hiperlinki.

Kontakt:

Spółdzielnia Królewska Cosun U.A.
Skrzynka pocztowa 3411
4800 MG Breda
Holandia

e-mail: GDPR@cosun.com

Wersja: kwiecień 2018 r.

Korzystamy z plików cookie w celach funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych, aby zagwarantować właściwe funkcjonowanie naszej strony oraz zwiększyć jej przyjazność dla użytkownika. Polityka dotycząca plików cookie dostępna jest tutaj.