Porady dotyczące silosu

Firma Duynie Feed oferuje umowy na świadczenie usług silosowania umożliwiające montaż silosu bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Dowiedz się więcej>>
Jeżeli posiadasz już silos lub wolisz zakupić go samodzielnie, zapoznaj się z informacjami podanymi na tej stronie.


Użytkowanie istniejącego silosu

Masz już własny silos? Jeżeli chcesz przechowywać współprodukty firmy Duynie Feed, Twój silos musi spełniać następujące wymogi:

 • minimalna wymagana pojemność magazynowa to 50m3 dla danego produktu. Współprodukty firmy Duynie są dostarczane w cysternach;
 • silos z materiału kwasoodpornego;
 • odporny na temperatury do 70°C;
 • mieszadło: silos musi być wyposażony w mieszadło przeznaczone dla różnych produktów;
 • złącze załadowcze: zalecamy stosowanie 4-calowego złącza Elaflex typu VK. Nie zaleca się stosowania tak zwanych 'złączy do nawozów' (zwanych również szybkozłączem bagnetowym);
 • średnice rur: w zależności od rodzaju produktu, wymagane są rury o średnicy 4 lub 6 cali. Aby uzyskać wskazówki dotyczące konkretnego rozwiązania, należy skontaktować się z Kierownikiem Produktu firmy Duynie Feed;
 • Rury ze stali nierdzewnej: rury ze stali nierdzewnej umożliwiają odbiór wszystkich rodzajów paszy płynnej. Stal nierdzewna wytrzymuje wysokie ciśnienie występujące podczas rozładunku płynnych współproduktów. Ponadto, rury ze stali nierdzewnej są odporne na działanie wysokich temperatur i nie ulegają wpływowi warunków atmosferycznych. Zalecamy oparcie rury załadowczej na mocnym wsporniku co 80 cm.

Firma Duynie odradza stosowanie rur z PCV. Po kilku latach rury te zaczną ulegać zużyciu pod wpływem promieniowania ultrafioletowego (UV) oraz zmian temperatury. W przypadku zastosowania rur z PCV w połączeniu z długą rurą doprowadzającą, odradzamy używanie gorącej, wilgotnej paszy dla zwierząt, ponieważ takie połączenie zwiększa ryzyko pęknięcia rury pod wpływem wysokiej temperatury.

Aby uzyskać wskazówki dotyczące konkretnego rozwiązania, należy skontaktować się z Sales Manager firmy Duynie Feed


Montaż nowego silosu

W przypadku planów montażu nowego silosu, należy uwzględnić następujące aspekty:

Przygotowania:
 • Fundamenty: przed przystąpieniem do montażu silosu należy przygotować fundament. Należy skontaktować się z dostawcą silosu, aby uzyskać szczegółowe dane techniczne i zapoznać się z wymogami przepisów prawa.
 • Instalacja elektryczna: do prawidłowej pracy silosu wymagane jest podłączenie go do instalacji elektrycznej. Należy skontaktować się z dostawcą silosu, aby uzyskać szczegółowe dane techniczne.
 • Zalecamy uzyskanie informacji o przepisach prawa obowiązujących w Państwa regionie.
   
Rury:
 • Należy unikać stosowania długich rur doprowadzających poprzez zamontowanie silosu w miejscu umożliwiającym odpowiedni dostęp dla samochodu ciężarowego.
 • Należy unikać stosowania długich rur dozujących poprzez montaż silosu w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk przeznaczonych do przygotowywania paszy dla zwierząt. 
 • Należy upewnić się, że rury zostały zamontowane w sposób uniemożliwiający ich zamarzanie.
 • Należy ograniczyć ilość zagięć rur do minimum.
 • Należy upewnić się, że każdy silos wyposażony został we własne rury:
  • Nie wolno stosować wspólnej rury doprowadzającej.
  • Nie wolno stosować wspólnej rury dozującej.
 • Aby zapewnić możliwość łatwej identyfikacji różnych rur doprowadzających, zalecamy oznaczenie ich numerami lub nazwami produktów.
 • Należy używać oddzielnej pompy dozującej dla każdego silosu.
   
Higiena i bezpieczeństwo:
 • Właz: należy upewnić się, że silos został wyposażony we właz umożliwiający przeprowadzanie kontroli i czyszczenie.
 • Przyłącze wody: należy upewnić się, że w pobliżu silosu znajduje się przyłącze wody umożliwiające regularne czyszczenie silosu bez niepotrzebnych utrudnień.
 • Opadające dno: należy upewnić się, że silos ma opadające dno (gradient) umożliwiające prawidłowe opróżnienie zbiornika bez pozostawiania resztek produktu.
 • Zawór do pobierania próbek: należy zamontować zawór do pobierania próbek, aby umożliwić pobieranie próbek produktu.
 • Wentylacja: należy upewnić się, że silos jest odpowiednio wentylowany przed wejściem do jego wnętrza. Zalecamy czyszczenie silosu przez dwie osoby jednocześnie.
 • Czyszczenie: aby uzyskać więcej informacji o czyszczeniu, należy wejść na stronę zatytułowaną Czyszczenie silosu.

Korzystamy z plików cookie w celach funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych, aby zagwarantować właściwe funkcjonowanie naszej strony oraz zwiększyć jej przyjazność dla użytkownika. Polityka dotycząca plików cookie dostępna jest tutaj.